We focussen sterk op lezen. Via Kwartiermakers krijgen onze juffen en meesters geregeld tips om toe te passen in de klas. Zo is het kwartierlezen op onze school ontstaan.

Iedere dag maken alle klassen tijd om een kwartier rustig te lezen in een spannend boek, in een strip, in een folder, in de krant,….   De juf of meester leest mee.

Waarom kwartierlezen ?

Kwartiermakers is een leesproject dat loopt over 3 jaar. Daarna zou er een soort (lees)gewoonte moeten ontstaan zijn. Het gunstige effect van lezen is er pas als dit over een langere periode loopt, daarom is stoppen geen optie. Het is bewezen dat kinderen door het lezen van boeken leesvaardiger worden (sneller lezen),een ruimere woordenschat krijgen, meer tekstbegrip ontwikkelen en minder schrijffouten maken. Wanneer kinderen meer ongedwongen (zonder verslagen of opdrachten),vrij mogen lezen, ervaren ze meer leesplezier en gaan ze spontaan ook meer lezen. Bovendien leidt vrij lezen ook tot betere schoolprestaties.

 

 

Alle foto's kan je hier bekijken!