Visietekst huiswerkbeleid.

Waarom is er huiswerk en waarom vinden we huiswerk zinvol?

 1. De kinderen leren zelfstandig een taak maken. Op die manier bereiden wij hen voor op het werken in het secundair onderwijs.
 2. De leerstof wordt verwerkt en geoefend.
 3. De ouders zien waar de kinderen in de klas mee bezig zijn.

Wat verwachten we van de ouders?

We vinden het in de eerste plaats belangrijk dat je zorgt voor een goede leeromgeving: een rustige werksfeer, wat plaats, warmte, licht, … De ideale omstandigheden bestaan nergens maar in elk gezin is het mogelijk om te zoeken naar het meest haalbare.

Interesse tonen:

 • Als het nodig is, kan je je kind aanmoedigen om met het huiswerk te beginnen.
 • Probeer regelmatig eens mee te luisteren, als je kind hardop leest.
 • Je kan de les opvragen als je kind daar om vraagt of laten zien dat je het ook belangrijk vindt dat je kind zich inzet voor de gegeven opdracht.
 • Controleer of huistaken zijn gemaakt, ook als je kind in de studie blijft.
 • Onderteken de schoolagenda.
 • Contacteer de school als er zich ernstige problemen voordoen bij het maken van het huiswerk. Je mag dit ook in de schoolagenda noteren.

Wat verwachten we NIET van de ouders?

 • We verwachten niet dat je het huiswerk verbetert.
 • We verwachten niet dat je uitleg geeft wanneer je kind iets niet begrepen heeft.
 • We verwachten niet dat je een slordig werkje laat overschrijven.
 • We verwachten niet dat je nog meer huiswerk geeft.

Wanneer geven we huiswerk en hoelang werken kinderen (gemiddeld) aan het huiswerk?

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

L1

15 minuten

15 minuten

 

15 minuten

 

L2

20 minuten

20 minuten

 

20 minuten

 

L3

30 minuten

30 minuten

 

30 minuten

 

L4

45 minuten

45 minuten

 

45 minuten

 

L5

50 minuten

50 minuten

50 minuten

50 minuten

50 minuten

L6

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Vanaf het vijfde leerjaar wordt een planning maken heel belangrijk. De kinderen leren hun taken en lessen verdelen over de week. Hierbij houden ze rekening met hun buitenschoolse activiteiten.

Huiswerk niet gemaakt.

Als het huiswerk niet in orde is , verliezen de kinderen een punt op hun rapport voor huiswerk en moeten ze het tegen de volgende dag maken. Is het dan nog niet gemaakt dan moet het op school in orde worden gebracht tijdens een leuke activiteit. Bij aanhoudende problemen neemt de leerkracht contact op met de ouders.

Welk huiswerk krijgen de kinderen?

De kinderen krijgen huiswerk rond leerstof die ze al in de klas geleerd hebben. Het is dus nooit nieuwe leerstof. Alle huiswerk staat in de schoolagenda geschreven.

Kinderen uit dezelfde klas kunnen verschillend huiswerk krijgen. We willen komen naar een gelijkwaardige inspanning van elk kind. Het huiswerk moet zinvol en haalbaar zijn voor iedereen.

L1:    wiskunde, lezen, schrijven.

L2:    wiskunde, lezen, spelling, tafels leren.

L3:    wiskunde, lezen, spelling, lessen leren (wero, godsdienst).

L4:    wiskunde, Nederlands, schrift, lessen leren (wero, godsdienst).

L5:    wiskunde, Nederlands, lessen leren (wero, godsdienst, Frans).

L6:    wiskunde, Nederlands, lessen leren (wero, godsdienst, Frans).